Sørvest Asia i perspektiv

Tredje verdenskrig

Posted by Fredsvenn den november 6, 2007

Den 11. september var en korrekt utvalgt dato, en dato som ikke kun symboliserer drapet på Salvador Allende, foruten nødnummeret i USA – 911. For de som trodde på at ting oppstår i det nye millennium, som vil si 2001, var det et poeng å legge tingene til rette. I USA kom George Bush til makten og utropte korstog etter den 11. september, mens Ariel Sharon, gjennom å gå på tempelhøydene, kuppet makten i Israel, og ikke nok med det, men han fikk tankene rettet mot korstogene og kampen mellom de store religionene, Jødedommen, Kristendommen og Islam, som vil si, uansett om man liker det eller ikke, er vår kulturkrets religioner.

 

Her har vi selve saken som er ryggraden i den pågående krigen mot terrorisme, fortellingen som har tillatt USA å åpent snakke om å angripe og kontrollere en lang rekke land, ikke minst Afghanistan og Irak. Fortellingen som har skapt en atmosfære som gjør den USA-finansierte krigen i Colombia mer akseptabel for befolkningen og for Kongressen, politiske statskupp mer sannsynlige, som i Venezuela, saken som har tillatt USAs og andre lands myndigheter å frata deres borgere rettigheter, presse strenge nye lover ned over hodene på dem, og introdusere unntakslover som muliggjør militær unntakstilstand og tvungen militærtjeneste når det måtte passe.

Det står tvil om hvilken verdenskrig vi befinner oss i nå. Skulle vi kalle den for den tredje? Eller var det den kalde krigen, og nå befinner vi oss i den fjerde? Det siste er åpenbart favoritt uttrykket til de neokonservative. Både John Woolsey og Norman Podhoretz taler om dette. Kanskje er det verken Den tredje, eller fjerde, men ennå den andre. Selv om dem som sitter med kontrollen i dag neppe vil kalle seg for fascister.

Colin Powell, triumferte da han annonserte, “Ikke kun er den kalde krigen over, postkald krigen perioden er også over.” Tony Blair ønsker opprettelsen av en ny Russland-NATO råd for å bringe Moskva til nærmere partnerskap med vestlige forsvarsorganisasjoner. En slik institusjon ville ha ført til at Russlands status til kun en konsultativ rolle som det spiller i NATO Permanent Joint Council, som ble satt opp i 1997.

Frasen New World Order er en fortolket oversettelse av novus ordo seclorum, som litterært betyr “ny sekulær orden” på latinsk, som er en del av det amerikanske forsegling. Frasen “New World Order” var for første gang brukt av George Herbert Walker Bush i sammenheng med postkald krig politikk. Noen krediterer President Dwight D. Eisenhower med konseptet av en “ny” eller “en” verdensordning. I november 1956, John Foster Dulles uttalte at “President Eisenhower talte samtidig til det amerikanske folk og til hele verden, annonserte at vi ikke kunne ha en dobbeltstandard, en for våre venner og en for våre fiender, men at det måtte være en verdensordning, et sett av prinsipper som regjerte alle.”

Som James Carroll observerer, i Boston Globe den 16. mars 2004 “Bush dynastiet har begynt en ny orden av ting. USA har blitt sin egen motsetning, en nasjon som hyller frihet som krever retten til å regjere andres frihet; en nasjon med en strukturert maktbalanse som ødelegger maktbalansen utenfor; en nasjon med nyskapning som eksporterer en smuldrende banalitet; og først og fremst, en nasjon med direkte uttrykk som ikke respekterer sannheten. Hva som enn skjer i Irak, hovedresultatet av krigen for USA er klart. Vi har slått oss selv.”

Frimureren Albert Pike, advokat, soldat, forfatter og den eneste av konføderasjonens militæroffiserer som har blitt beæret med en statue i Washington D.C., ble valgt som leder av den skotske rites sørlige region i USA i 1859 og skrev en bok kalt Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry i 1872.

Han var oppsatt på å styre verden, slik at man kunne lede den i riktig retning i stedet for alle konfliktene som oppsto. Han mottok en av Illuminatis høyeste grader og la planer for hvordan man kunne vinne kontroll over verden med hjelp av verdenskriger og revolusjoner.

Han skal etter givende ha mottatt en visjon som han beskrev i et brev til den italienske politikeren Giuseppe Mazzini datert den 15. august 1871. I brevet skal det blant annet ha stått at Illuminati Bavaria, ofte brukt synonymt med New World Order og som en organisasjon som kontrollerer verdensaffærene bak scenen, skulle starte tre verdenskriger. Etter det skulle den nye verdensorden oppstå. De to første verdenskrigene har allerede funnet sted. Den tredje og siste pågår i dag mellom sionistene og Islam.

Professor Carroll Quigley, som har kalt Council on Foreign Relations (CFR) og Chatham House, også kjent som Royal Institute of International Affairs (RIIA) for respektivt USAs og den britiske skyggeregjering, innså at offentlig opinion, flesteparten av politikere og akademikere ikke akseptere faktaer som går i mot deres tro på at de forstår og styrer hva som skjer i samfunnet. Både Lenin og Hitler åpenbarte deres mål lenge før de kom til makten. Dette uten at det ble gjort mottiltak.

Planen var å benytte seg av de innebygde motsetningene mellom ulike ideologier til å lage konflikter. Den første verdenskrig skulle knuse de tre europeiske imperier. Russland skulle bli et senter for ateistisk totalitarisme. Den andre verdenskrigen skulle oppstå gjennom spenning mellom jøder og sionisme, og ekstreme former for europeisk nasjonalisme, nazisme og fascisme. Denne krigen skulle svekke europeisk økonomi og politikk og kommunismen ville ekspandere og bli sterk som kristendommen, inntil det endelige slaget. Samtidig ville en jødisk stat oppstå i Palestina, noe som ville gjøre det mulig å bygge opp konflikten mellom jødedom og Islam frem til det ville bli krig, noe som igjen ville innebære deltagelse fra alle partene.

Nå skal man ha at det nok er litt for overilt å si at disse hendelsene har blitt planlagt i detalje, men det skal langt mindre til enn det man først vil anta. Selvfølgelig krever det samtidig en innsatsvilje fra de som sitter ved maktapparatene, i Europa og senere USA, samt Men egentlig handler det om å spille eller bli spilt med, å være i forkant snarere enn i etterkant. Det handler om å skape verdensutviklingen, ikke kun leve ut tilfeldighetene.

Termen Den nye verdensorden, som har blitt brukt til å referere til en dramatisk endring i verdens politiske tankegang og i maktbalansen, ble for første gang benyttet da Woodrow Wilson kom med sine 14 punkter og sitt opprop for opprettelse av Folkeforbundet etter Første verdenskrig. Deretter ble frasen brukt på slutten av Andre verdenskrig for å beskrive planene for FN og Bretton Woods tvillingene. Man benytter seg av frasen for å beskrive den verden som ble skapt av de seirende etter Andre verdenskrig.

Den tredje og siste gangen frasen ble brukt var på slutten av den kalde krigen da presidentene Mikhail Gorbachev og George H.W. Bush brukte termen for å forsøke å definere post kald krig situasjonen, samt stormaktenes samarbeid. Mens Gorbachevs formulering var idealistisk og oppblåst, blant annet på grunn av Sovjets indre krise, var Bush sin visjon pragmatisk, og nært forbundet med Golfkrigen.

Den tidligere israelske statsminister Benjamin Netanyahu ble den 11. september spurt hva angrepet ville bety for USA-israelske relasjoner. ”Det er veldig bra. Vell, det er ikke bra, men det vil generere sympati,” var svaret hans. Sympati for Israel.

Etter kun tre dager etter den 11. september, den 14. september, fortalte den tidligere statsminister Ehud Barak Le Monde at ”Etter hva som fant sted i New York og Washington, må hele verden starte en verdenskrig mot fiendene til Israel.” Israel og jødiske organisasjoner, i samarbeid med pro-sionistiske kristne, lobbyerte for at USA skulle gå til krig mot det Israel ser på som sine fiender.

Den franske ambassadør i Storbritannia, Daniel Bernard, som befant seg høyt oppe i Frankrikes politiske elite, skal ha uttalt “Israel, det lille drittlandet er en trussel for verdensfreden. Hvorfor skulle verden være i fare for å begynne en tredje verdenskrig på grunn av de menneskene?” Dette under en konversasjon han hadde med Lord Conrad Black i Daily Telegraph under en privat middagsfest i desember 2001 i London hjemmet til Black, en britisk finansherre og mediemagnat, som blant annet eide Israels Jerusalem Post, og fikk denne skiftet fra det politiske sentrum til pro-Likud.

Hans kommentar ble referert til i en tekst publisert i Daily Telegraph av Black’s konservative jødiske kone, som blant annet har støttet Jean-Marie Le Pen, Barbara Amiel, som skrev at ambassadøren av et viktig EU land ”fortalte samlingen i mitt hjem at de nåværende problemene i verden var på grunn av det bedritne lille landet Israel.” I følge Bernard er det Israel som har forårsaket den stigende uroen i Midtøsten.

Bernards talsmann, Yves Charpentier, sa Bernard ikke kan huske å ha uttalt det. I følge ham ble Bernard sjokkert over å se media reportere om en privat middagskonversasjon han hadde med Black hvor han ble stemplet som antisemitt. Bernard ga ingen beklagelse ettersom han i følge han selv ikke hadde sagt det. Han hadde referert til lille Israel på grunn av den geografiske størrelsen og sagt at Israel-Palestina problemet var begrenset geografisk, men at skalaen av konsekvenser var stor og ettervirkningene rundt om i verden var enorm. Etter et massivt angrep fra den jødiske lobby ble Bernard oppsagt, men fikk arbeid som ambassadør til Algerie i juli 2002.

Ra’anan Gissin, seniorrådgiveren til Sharon, uttalte til Arizona Daily Star, den 27. april 2003: ”Vi har kjempet en krig de siste 18 månedene, som er begynnelsen på den tredje verdenskrig. Verden vil komme til å kjempe, selv om de vil det eller ikke. Det er jeg sikker på. ”11. september var en altoverskyggende begivenhet, og tingene vil aldri lenger være de samme. Kamplinjen har blitt tegnet opp.” ”Den israelske regjeringen betaler dem tilbake… Gjeldssikkerheten er evigheten for det jødiske folk,” uttalte Gissin, da han talte mot en historie som satte spørsmålstegn ved fremtiden til Israel i Newsweek den 1. april. Israel er med andre ord en sikker investering.

Tanken om den tredje verdenskrig er langt fra ny. Zbigniew Brzezinskis bok Det store sjakkspillet og de geostrategiske imperativer, publisert som Den eneste supermakten i Tyskland, har blitt kalt en mal for en ny verdenskrig. Boken er et av de strategiske dokumentene for den sittende administrasjonen i Washington, USA.

I følge Zbigniew Brzezinski er “målet for amerikansk politikk antatt å bestå av to deler uten noen forstillelser: nødvendigheten av å opprettholde sin egen dominerende posisjon, i alle fall for i en generasjon. Dette selv om en lenger tidsperiode er ønskelig. I tillegg er det en nødvendighet å sette opp den geopolitiske strukturen, som vil gjøre det mulig å lette de unngåelige sjokk og intensitet forårsaket av de sosiale og politiske endringene. Samtidig er det behov for å skape en geopolitisk kjerne av gjensidig ansvarlighet for å styre verden uten noen kriger.”

Kort sagt dreier det seg om at USA vil gjøre alt for å oppnå fullstendig hegemoni, noe som vil bli gjort gjennom å sette opp en egen global geopolitisk struktur som kan kontrollere og styre verdensutviklingen gjennom et mangfoldig spektrum av virkemidler.

Mens Bush talte om å føre et korstog mot araberne, talte R. James Woolsey, tidligere CIA direktør, sammen med blant annet Richard Perle, talte for en bred krig mot Islam, noe han kalte for ”Den Fjerde verdenskrig,” i artikler på websiden til Foundation for the Defense of Democracies (FDD), ettersom den tredje ble ført mot kommunismen, og hevdet at dette ville være en lang krig mot ”islamske ekstremister, de religiøse lederne i Iran og fascistene i Irak og Syria.”

I følge Woolsey er dette ”som krigen mot nazismen. Vi må huske hvem vi er. Vi er arvtakerne etter Madisons grunnlov og hans Bill of Rights og vi må skritt for skritt, intervensjon for intervensjon, huske at vi både er amerikanere og underlagt en konstitusjon, og at vi er i krig.” Han avsluttet med følgende appell: ”USA har nå for fjerde gang på 100 år våknet og landet er på marsj.”

Det er et slående sammentreff mellom dette og hva president Taft, i følge Johan Galtungs bok USA utenrikspolitikk – En fortsettelse av teologi med andre midler, skal ha uttalt i 1912 da han hevdet ”Vi kommer ikke til å intervenere i Mexico med mindre det ikke foreligger noe alternativ, men jeg må beskytte våre borgere i Mexico så langt som mulig, og deres eiendom, ved å få regjeringen (i Mexico) til å forstå at det er en Gud i Israel og han er på vakt. Hvis ikke dette skjer vil de ignorere alle våre klager og ikke gjøre noe for å yte den beskyttelse som de kan yte.”

I følge teksten Den fjerde verdenskrig av Bjørgulv Braanen publisert i Klassekampen den 15. april 2003 ble begrepet den fjerde verdenskrig først lansert av professor Eliot Cohen ved John Hopkins University, en av de sentrale aktørene i det neokonservative miljøet rundt Bush og tenketanken Project for PNAC, som også blant annet visepresident Dick Cheney, forsvarsminister Donald Rumsfeld og viseforsvarsminister Paul Wolfowitz tilhører. Første målet i den fjerde verdenskrigen er å omforme Midtøsten.

Eliot Cohen skrev i The Wall Street Journal i november 2001 at ”den første fronten i denne krigen er kampen for frie og moderate regjeringer i den muslimske verden. Å styrte den første teokratiske revolusjonære muslimske staten og erstatte den med en moderat og sekulær regjering, vil være en like stor seier i denne krigen som en tilintetgjøring av bin Laden”.

I teksten Israel’s World War Fantasies, publisert av Media Monitors Network, skriver den israelske aktivisten Irit Katriel at Mossads leder Ephraim Halevy, kjent som Sharon’s hemmelige utenriksminister, på en konferanse til det israelske Institute of Policy and Strategy (IPS) den 16. desember 2001 klargjorde for hans syn på verdens tilstand.

I følge Halevy har verdenskrigen i etterkant av den 11. september endret slik at “de gamle reglene for krig ikke lenger er gjeldende. Dette vil ikke bli den type krig, hvor taperen er invitert til å sitte rundt et bord for å komme frem til fredsavtaler.” Krigen er mot terrorisme, og “land vil nå bli tvunget til å velge mellom å side med terrorisme eller med makthusene i USA.” Terrorisme er med andre ord det motsatte av makthusene i USA.

Også underkommandant Marcos, den påståtte lederen for zapatistene, mener den fjerde verdenskrig har startet, men at dette er en krig om markeder, om territorium, en krig drevet frem av neoliberalismens umettelige hunger etter evigvarende økonomisk vekst. Med andre ord en krig mot folk flest. En krig som føres med bomber, propaganda, skremsel, terrorlover og økonomiske virkemidler. Resultatene av USAs ”demokratiseringsprosess” er tydelige: ikke noe demokrati, kaos, død, miljøforurensing og ustabilitet, noe som igjen legitimerer ytterligere amerikansk tilstedeværelse samt militæraksjoner.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: