Sørvest Asia i perspektiv

Klimaendringer og fremtiden

Posted by Fredsvenn den november 6, 2007

Stadig oftere får vi nå høre om klimaendringer og global oppvarming. USAs visepresident Al Gore deltok i An Inconvenient Truth, en prisnominert dokumentarfilm om klimaendring av Davis Guggenheim. BBCs Climate Chaos inkluderte Are We Changing Planet Earth?, en todelt investigation av global oppvarmning av David Attenborough. Stern Review, en 700-siders rapport som blant annet konkluderer med at gevinsten av sterk og tidlig aksjon overgår de økonomiske kostnadene av ikke å gjøre noe, utgitt den 30. oktober 2006 av økonomist Sir Nicholas Stern for den britiske regjeringen, ble publisert og Tony Blair uttalte at de vitenskapelige bevisene for global oppvarmning var overbevisende og at konsekvensene ville være katastrofale. Hell and High Water: Global Warming – the Solution and the Politics – and What We Should Do er en bok av Joseph J. Romm publisert 26. desember 2006, som advarer mot konsekvensene hvis ikke noe blir gjort av USA. I følge denne vil havnivået innen 2100 bli høyt nok til å dekke flere kystsamfunn og innlandsområder i både USA og rundt om i verden viss ikke regjeringen gjør noe med problemet i de neste 10 årene.

I følge en hemmelig Pentagonrapport befullmektiget av den innflytelsesrike Pentagon forsvarsrådgiveren Andrew Marshall fra 2004 vil klimaendringene ødelegge oss gjennom en abrupt klimaendring. Det vil bli opprør og atomvåpenkrig, tørke og sult, en global katastrofe som vil koste millioner av liv i kriger og naturkatastrofer. Store europeiske byer vil synke i havet og Storbritannia vil bli som Sibir før det har gått 20 år. På tross av dette har Bush administrasjonen benektet at klimaendringer eksisterer. Føderale vitenskapsfolk innrømmer nå at de har blitt presset av Det hvite hus til å ikke fokusere på faren av den globale oppvarmningen. Bush administrasjonen forsøkte i stedet gjentatte ganger å mislede offentligheten gjennom å spre tvil.

Trusselen er større enn terrorisme. Det vil bli fullstendig kaos og land vil kjempe for og sikre stadig minkende mat, vann og energi forsyninger. Global oppvarming kan forverre forholdene mellom fattig og rik og radikalisere befolkninger og oppmuntre til terrorisme i land som blir berørt, har sikkerhets- og klimaeksperter uttalt. Sir Crispin Tickell, Storbritannias tidligere FN ambassadør, nevnte Rwanda og Sudans Darfurregion som to eksempler hvor tørke og overbefolkning, samt minkende ressurser, hadde vært med til å føre til konflikter. Terrorisme, som har dominert tidligere møter i World Economic Forums (WEF), var skiftet ut med klimaendring på dette årets WEF møte i Davos.

Arbeidet med uran har tradisjonelt ikke vært rent. Avfall fra atomkraftverk er giftig i mange århundrer og det er ingen sikker måte å lagre det på permanent eller å bli kvitt det. Å transportere kjernekraft kan være risikabelt. Kraftverk som ikke blir konstruert eller vedlikeholdt skikkelig kan skape store katastrofer slik som Tsjernobyl og Three Mile Island. Alternative energikilder er vindkraft, solkraft, geotermisk energi og vann. Fornybar energi har blitt en hjørnestein.

I følge professor James Ephraim Lovelock, som dannet teorien om Gaia, godt støttet av blant annet Sir Bernard Ingham, Margaret Thatchers tidligere PR sjef, kan kun en massiv ekspansjon av kjernekraft som verdens hovedenergikilde forhindre klimaendringen. Hans Blix, som fremmer kjernekraftteknologi, uttalte at global oppvarmning ville utgjøre en større trussel enn masseødeleggelsesvåpen. Men IAEA, som arbeider for å spre fredelig bruk av atomkraft, skrev i en rapport utgitt i 2004 at man raskt nok ikke kunne fått utviklet nok atomkraftverk til å saktne klimaendringene. Ingen nye atomkraftstasjoner har blitt bygget i USA i de siste 25 årene, og kun en blir bygget i Vest Europa, i Finland. Tyskland, Belgia, Nederland og Sverige legger alle ned deres eksisterende kraftverk. På et møte i Global Status and the Outlook for Nuclear Power i 2006, uttalte IAEAs Alan McDonald at kjernekraft hadde en plass blant flere løsninger for de land som ville gjøre det til en del av sin bærekraftige utviklingsstrategi.

«På tross av de mange utfordringene i dagens verden er jeg optimistisk,» uttalte Tony Blair i hans avsluttende tale til WEF vedrørende verdenshandel, Afrika og klimaendringer.

Å måle økologisk fotavtrykk, en term oppfunnet av den kanadiske økologen og professoren William Rees i 1992, har blitt en stadig mer populær metode for å holde land ansvarlige for innvirkningen de har på verdens miljø. Fotavtrykket er kort sagt en beregning av hvor mye land som brukes per innbygger. Den viktigste faktoren er landareal som faktisk er utbygd: Markene, skogene og minene som er i bruk både hjemme og i utlandet for å opprettholde befolkningens forbruk. Det økologiske fotavtrykket er det arealet med land som er nødvendig for at naturen skal kunne fornye disse ressursene. I tillegg kommer landarealet man mener er nødvendig for å absorbere forurensende stoffer. Vanligvis blir lister over verdens miljøsyndere laget ved å dele en nasjons totale økologiske fotavtrykk på antallet innbyggere. Megakonsumenten USA havner da på topp, fordi det trengs nesten 10 hektar med land til hver eneste amerikaner. Australia følger tett etter, med nesten åtte hektar. Land i Vest-Europa og Japan bruker mellom fem og seks hektar per innbygger, Kina bruker mindre enn to hektar, og India rundt ett hektar.

Geoff Hammond ved University of Bath i Storbritannia har sammenlignet økologiske fotavtrykk med hvert lands såkalte biokapasitet. Han fremholder at landene med en biokapasitet som er større enn fotavtrykket, er på riktig side, uansett hvor stort fotavtrykket er. Landene som har større økologisk fotavtrykk enn de har biokapasitet, er synderne. Ifølge hans beregningsmetode er ikke USAs forurensning større enn at den nærmest er bærekraftig i dag, i forhold til det han kaller landets biokapasitet. Denne modellen vil passe fint for land som USA, Australia, Canada, Russland og Brasil. Det vil derimot ikke være bra for miljøsynderstatusen til Japan, de fleste Europeiske land, Kina og India. Bangladesh, som har et av verdens minste økologiske fotavtrykk, men enda mindre biokapasitet, får samme plassering som USA på den nye versjonen av miljøsynderlista.

Hammond mener hans perspektiv i første omgang vil være relevant i forhold til forhandlingene om utslipp av drivhusgasser. I dag forhandles det først og fremst ut fra et prinsipp om at nasjonale utslipp skal kuttes ned til et tall som er proporsjonalt med hvert lands innbyggertall. I praksis vil dette si et globalt mål for hver nasjons karbonavtrykk per innbygger, en modell laget av Aubrey Meyer ved Global Commons Institute i Storbritannia. Hammond mener denne formelen er utopisk siden «USA ikke en gang er interessert i å ta de mest beskjedne skritt for å redusere utslipp». Jonathan Lo, leder WWFs analyser av økologiske fotavtrykk, har uttalt at han ikke tror biokapasitet er et rimelig grunnlag for et nytt rammeverk etter Kyoto, men at Hammonds plan er naiv og farlig ettersom ”dette bare bli en ny måte de rike kan bølle med de fattige på.”

Carl Edward Sagan fremmet astrobiologi og ikke minst Search for Extra-Terrestrial Intelligence (SETI), søken etter utenomjordisk liv, et tema forbundet med Fermi paradox, oppkalt etter Enrico Fermi, som sier at viss det er intelligent liv i universet så skulle det være tegn etter det. En estimate for antall planeter med intelligent liv kan bli beregnet ut fra den såkalte Drake ligningen, også kjent som Green Bank ligningen eller Sagan ligningen. Sagan så global oppvarming som en økende menneskeskapt katastrofe og sammenlignet det med den naturlige utviklingen av Venus, som har blitt en varm, livsfiendtlig planet på grunn av drivhusgasser.

Kosmologisten Stephen Hawking, forfatter av den bestselgeren A Brief History of Time, uttalte nylig at mennesket må kolonisere andre planeter i ulike solsystemer eller død ut som art. Han har tidligere kommet med lignende profetier før. I 2001, da han ga ut boken The Universe in a Nutshell, advarte han om en menneskeskapt dommedagsvirus som ville ødelegge menneskeheten før slutten av millenniet.

Å kolonisere rommet vil kreve romskip som bruker teknologi som ligner warp drives fra TV serien Star Trek, som benytter seg av materie/ antimaterie tilintetgjørelse. Med dette vil det ta omkring 6 år å nå til nærmeste stjerne, selv om det ikke ville virke så lenge for dem om bord. Mennesket kan ha en permanent base på månen om 20 år og en koloni på planeten Mars om 40 år.

I år vil Large Hadron Collider (LHC) eller atomakseleratoren og -knuseren, også kjent som støvsugeren eller dommedagsmaskinen, begynne å operere i CERN laboratoriet i Geneva for å levere ny informasjon for reisen gjennom å simulere situasjoner som ikke har blitt sett siden universets fødsel, så vell som å produsere antimaterie, noe Hawkings mener er vital kunnskap for menneskets videre overlevelse.

Spørsmålet blir når mennesket skal gjøre hva a den tyske filosof Immanuel Kant ber oss om å gjøre, å se seg inn i øynene, den kopernikanske revolusjon. Vi gjør alt for å villede og desinformere om hva det er som egentlig foregår.

Før var det vanlig med tobakksreklame hvor til og med barn røykte, selv om man visste hvor giftig det var. Kapitalistene gjør alt for å sitte med makten, også det å lyve om hvilke utfordringer vi egentlig står overfor og når de gjør, kan vi ikke være sikre om de taler oppriktig eller ikke eller om det kun er en ny måte å få deres vilje og interesser igjennom på. Kanskje benyttes klimaendringene som et trusselbilde for at kapitalistene skal kunne tvinge den nye verdensorden over hodene på oss, eller kanskje gjør de det for å kunne bygge flere atomkraftverk. Hvorfor unngå å utføre de enkleste grepene, som for eksempel det å forbruke mindre eller å gå over til fornybare ressurser? De økologiske avtrykkene vi i dag lager er som avleiringer etter en vill elefant.

Man forsøker nå å nå til andre planeter, uten først å danne et bærekraftig samfunn her på jorden. Hvis mennesket ikke kan lage et bærekraftig samfunn her på jorden, hvordan skal vi da klare å skape noe som helst positivt på en annen planet. Spørsmålet blir om det er riktig av oss å leve som parasitter ved å hoppe rundt fra planet til planet, for å kolonisere, for så å ødelegge dem. Har vi ikke ødelagt nok her på jorden. Først koloniserte mannen kvinnen, deretter koloniserte en gruppe mennesker en annen gruppe mennesker, et land et annet, en verdensdel en annen osv. Det hele følger et patriarkalsk mønster som følger i hierarkiske vante tradisjoner. Mens vi lar mor jord død, søker vi tilflukt blant stjernene.

Global Warming in the News I EU Climate Change I Global warming controversy I Climate change response I Climate model I Effects of global warming I Nuclear Energy – No Solution to Climate Change

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: