Sørvest Asia i perspektiv

En unipolar verden

Posted by Fredsvenn den november 6, 2007

Da Putin angrep konseptet av en unipolar verden var USA den eneste supermakten som spurte om hva en unipolar verden var. Uansett hvor vakker vi gjør denne termen betyr det et maktsenter, en maktstyrke og en leder. Det har ingenting til felles med demokrati ettersom det er majoritetens mening som tar hensyn til minoritetens mening. Folk skal alltid lekse opp for oss om demokrati, men dem som skal lære oss om demokrati vil ikke lære om det selv.” I følge Putin: “Unilaterale aksjoner har ikke løst konflikter, kun gjort dem verre.”

Man kan kanskje argumentere med at krig alltid har eksistert, men dette gjør saken neppe bedre. Også selv om krig på en eller annenb måte kanskje alltid vil komme til å eksistere. Det dreier seg som Putin ganske riktig peker på om maktforhold, forholdet mellom mennesker generelt, fra det små til det store. Fra konflikt mellom personer til konflikt mellom nasjoner og maktblokker. Konfliktene mellom nasjoner kan være alt fra fiskekrig mellom Norge og Island, laksekrigen mellom Norge og Russland og konflikt på import- og eksportkostnader, slik som under den nåværende transatlantiske handelskrigen mellom USA og Europa, og til krig om knappe naturresurser, ikke minst olje, slik som i Vest Asia. Krig er handel med andre midler blir det sagt. Spørsmålet er hvordan man løser konfliktene, gjennom gjensidig samarbeid og respekt slik som anarkistene arbeider for eller gjennom å bygge en verdensorden slik fascismen og kommunismen ikke aller minst debatterer for. I dag med Israel, USA og Storbritannia i spissen.

Svaret på dette spørsmålet, balansen mellom de to ytterpunktene, har vært en driv opp gjennom hele verdenshistorien. Fra troen på en Gud, en hersker, en stat, til troen på flere guder, flere herskere og flere stater. Mens det semittiske, jødiske, alternativet typisk har vært å arbeide for en ny hierarkisk verdensorden ledet av en sterk fører, noe de fleste ser på som diktatur, har det indoeuropeiske typisk vært å arbeide for det plurale. Dette selv om man ikke på noen måte skal generalisere til det ugjenkjennelige, mennesker tross alt mennesker uansett etnisk-religiøse bakgrunn og sionistene er langt fra kun jøder, en stor del av dem er kristenfundamentalister. Saken er at både Einstein og Marx kunne forenes i troen på en verdensorden styrt av en sterk sentralregjering, uansett om den var demokratisk eller proletariatets diktatur. Saken er samtidig at Jesus og de hellige skriftene, især de gnostiske som var inspirert av indoeuropeerne, talte for gjensidighet. Paven, som keiseren gikk inn for sentralisering, noe som ikke aller minst har preget katolisismen.

I Europa eksisterte det i etterkant av Velfartenfreden i 1648 en maktbalanse mellom de statene som etter hvert oppsto. Deretter, under den kalde krigen, eksisterte det en bipolar verden mellom USA, som ble drevet frem av oligarker, og Sovjet, som man kan si ble drevet frem av patriarker, politbyrået. Nazi Tyskland forsøkte å danne et sterkt hierarkisk og autoritært samfunn, men tapte terreng og ble delt i to, mellom øst og vest, Sovjet og USA, patriarker og oligarker, i etterkant av krigen. I etterkant av den kalde krigen ble det forsøkt dannet en unipolar verden med USA, Israel og Storbrtannia, eller rettere sagt et synarki bestående av de mektigste kapitalistene eller oligarkene, som ledende nasjoner og maktsentre. Det er dette Putin, som fører en evig kamp mot oligarkkene, som på mange måter overtok makten i USA gjennom handelskuppet på 1930-tallet, kjemper mot.

For å få mennesker med seg forsøker politikerne, gjennom prpaganda og såkalte psyops, å fremstille fienden som farlig og umenneskelig slik som Irak ble det i forkant av 2003 og Om hva som hevdes er løgn eller realiotet er politikerne likeglade med ettersom deres mål er kun å mobilisere deres egne befolkninger mot det de ser på som fienden. Nå er det Iran som gjelder og det blir sagt, selv om det ikke finnes noen bevis på det, snarere tvert om, at landet har eller forsøker å skaffe seg atombomber og truer med å benytte seg av dem. Man forsøker å fremstille det som en krig mellom muslimer og kristne, selv om flere kristne land, ikke aller minst Armenia og Russland, støtter opp om Iran. Man hevder at Iran støtter opprørere i Irak mot USA, selv om man ikke har noen bevis på det. Hva det neste vi får høre blir er per dags dato usikkert, men at Israel, USA og Storbritannia forsøker å tenke ut noe er helt klart.

Saken er kun at en unipolar verden, den nye verden som det nye NATO nå ruller ned over hodene på oss, vil være et diktatur. Det vil bli totalitært. Mennesket tar Guds plass. Lederen vil bli en slags Gud og samfunnet vil bli styrt av noe tilnærmelseslikt de 10 bud. En hver som blir sett på som et hinder, en avvikende oppfattelse, vil bli slått ned. Det blir George Orwells 1984 Big Brother samfunn.

Dette står i kontrast til anarkistenes gjensidige samarbeid og respekt, noe som kanskje er det dagens verden trenger aller mest. Respekt til hverandre, til dyrene, til plantene, til planeten. At vi tar bort grensene, de hierarkiske mønstre som vi har bygget opp for oss selv, noe som ikke aller minst fant sted under kristendommens i Europa etter at den romerske heiser Konstantin hadde kristnet Romerriket på 400-tallet.

Dette som stor kontrast til for eksempel de frie sjelers bevegelse på 1200-tallet som hevdet å ha direkte kontakt med Gud, gnosis eller møtet med det guddommelige, og at verdslige autoriteter derfor ikke var nødvendige, noe som gjør at de ble oppfattet som en tidlig form for anarkister, men som desverre ble brent som kjettere. Tao. For alt henger sammen, det er kun en Gud, en skaper, en natur bak alt. Universallover som man ville ha ka kalt det i naturvitenskapen. I stedet for å se helheten, ble alt tatt fra hverandre og oppløst. Gud ble sett på som øverst i hierarkiet, deretter fulgte engler, mennesker, dyr og planter. Mennesket skilte lag med dyrene, som ble sett på som underlegne.

En unipolar verden vil være den sikre død, vår begravelse. Den endelige utslettelse. Det vil skje med vår sivilisasjon, som det skjedde med Babels tårn, som på mange måter kan bli sett på som historien om vår sivilisasjon slik den har og kommer til å utvikle seg. Man bygger stadig videre på hierarkiet, gjør mangfold til enfold, ikke aller minst gjennom å erobre, underlegge og knuse andre kulturer i stedet for å respektere og bygge opp gjensidig tillitt. Det hele vil falle sammen og dem som overlever vil leve i stor nød, en alles krig mot alle.

Senator Joseph Lieberman, som blant annet var en av Senatets mest konsistente støttespillere av Israel, og en ivrig agitator for Iraq War, sa anklagen om at USA “ønsket å få unipolar makt eller handlet unilateralt er bare ikke født ut av fakta. Selv vår involvering i Irak, og ikke minst i Afghanistan, har blitt oppnådd gjennom FN resolusjoner.” Men enhver som ikke er blind og døv ser jo at Putin kun slår fast åpenbare fakta. Og det er veldig trist at ikke flere statsledere, ikke minst i Norge, manner seg opp til å si sannheten rett ut. Det er som i gutteklassen på skolen – at alle gjerne vil være på vennskapelig fot med den sterkeste og rikeste. Putin oppfordret europeiske stater, hvor av mange har vært uenig i USAs politikk i Irak og andre steder, til å være mer aktive i internasjonale affærer.

“Russland har alltid forsøkt å oppnå en uavhengig utenrikspolitikk,” uttalte Putin og fortsatte med å erklære at “Vi kommer ikke til å endre denne tradisjonen i dag,” noe som frustrerer europeiske og amerikanske diplomater ettersom det står i veien for konsensusen de har kommet frem til. I følge John McCain var ikke dagens verden unipolar, det var det autokratiske Russland som trengte å endre sin oppførsel. ”Moskva må forstå at det ikke kan nyte et genuint partnerskap med Vesten så lenge som dets aksjoner hjemme og i utlandet står i så fundamentalt konflikt med de kjerneverdiene til de euroatlantiske demokratiene,” sa han og fortsatte med å si at ”I dagens multipolare verden, er det ingen plass for unødvendig konfrontasjon, noe jeg vil håpe at russiske ledere forstår er sant.”

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: